RECONEGUT PEL DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

El curs Altes Capacitats Intel·lectuals és una formació que pretén treballar la importància de la detecció de l’alumnat amb altes capacitats intel·lectuals i del treball posterior al diagnòstic.

El curs comença amb l’aproximació conceptual de les Altes Capacitats Intel·lectuals, treballant els mites i les concepcions errònies que les envolten. Segueixt de la facilitació d’eines per la identificació d’aquestes, per tal que l’alumnat pugui detectar aquells ítems que sobresurten més enllà de les qualificacions acadèmiques i, per últim, finalitza amb una unitat on s’apropa a l’alumnat a les diferents estratègies d’intervenció existents.

Novembre 2021 (5a edició): 01/11/2021 – 28/11/2021

Gener 2022 (5ena edició): 03/01/2022 – 30/01/2022

Abril 2022 (6ena edició): 04/04/2022 – 01/05/2022

Juliol 2022 (7ena edició): 01/07/2022 – 28/07/2022

OBJECTIUS
 • Conèixer i distingir els conceptes relacionats amb les altes capacitats intel·lectuals.
 • Treballar els mites que estan associats als infants i adolescents amb altes capacitats.
 • Treballar eines i procediments per facilitar la identificació de l’alumnat amb aquestes característiques.

 • Oferir eines d’intervenció adreçades als alumnes amb altes capacitats a l’aula.
 • Facilitar recursos digitals oberts existents en l’actualitat.
 • Facilitar lectura acadèmica amb les novetats sobre les altes capacitats i el seu diagnòstic.
PROGRAMA
MÒDUL 1. aproximació conceptual a les altes capacitats intel·lectuals
 • Teories associades a la intel·ligència i a les altes capacitats.
 • Els mites que envolten el concepte d’altes capacitats i les característiques principals dels alumnes.
MÒDUL 2. Eines i procediments per la identificació de les altes capacitats intel·lectuals
 • El mètode Talent Search
 • Llistat d’instruments diagnòstics actuals i, llistat d’instruments que se’n poden derivar.
mòdul 3. la intervenció a l’aula
 • Estratègies d’intervenció a l’aula i al centre escolar.
 • L’enriquiment, l’agrupament i l’acceleració com a procediments d’intervenció.
 • Eines i recursos digitals i no digitals per treballar amb cadascun dels models anteriors.
Mòdul 4: El treball amb les famílies
 • Eines i recursos per afrontar les necessitats de les famílies amb fills o filles amb altes capacitats.
 • Relaciona aspectes amb el medi familiar i l’entorn
 • Eines i recursos per a l’estimulació de les altes capacitats
destinataris

Aquesta oferta formativa està adreçada i recomanada per a mestres, professors de secundària, pedagogs, psicopedagogs, estudiants i altres professionals interessats a ampliar els seus coneixements personals i professionals en l’àmbit de l’educació.

FORMADORA
cristina viegas
Núm. Col. 26776

Psicòloga especialitzada en Trastorns de l’Aprenentatge i el Comportament i, la Intervenció Psicoeducativa.

Experta en el diagnòstic, la intervenció i l’assessorament en infants i adolescents amb dificultats d’aprenentatge.

Experta en el diagnòstic i la intervenció amb infants i adolescents amb Altes Capacitats Intel·lectuals i Desenvolupament del Talent.

Doctorant a l’àrea de Psicologia de l’Educació de l’UdG.

70 euros