1. Termes i condicions d’ús
D’acord amb la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç electrònic, s’informa a l’usuari i a la usuària que la titularitat de la pàgina web http://www.valoreducatiu.org és de l’Associació Valor Educatiu (en endavant, AVE), inscrita en el Registre d’Associacions de la Generalitat.


Les dades d’identificació són les següents:
Identitat: Associació Valor Educatiu
CIF: G01770197
Dir. postal: Carrer Mas Falgàs, 2-6, 2n Pis, Despatx 6A, 17180, Vilablareix (Girona)
Telèfon: 620 66 38 30
Correu electrònic: valoreducatiu@gmail.com
Delegat de Protecció de Dades: Contacte DPD.: valoreducatiu@gmail.com


L’ús de la pàgina web està subjecta a la Política de Privacitat i Termes i Condicions d’ús descrites. Per això, l’usuari/ària té l’obligació de llegir atentament l’Avís Legal i les Polítiques de Privacitat i de Cookies quan es proposi utilitzar la pàgina web, ja que AVE es reserva la facultat de realitzar, en qualsevol moment i sense preavís, qualsevol modificació o actualització dels continguts i serveis i, de les disposicions d’accés i ús.


Si l’usuari/ària no accepta les condicions d’accés i ús, s’ha d’abstenir d’utilitzar la pàgina web i el seu contingut.


Ús pàgina web
L’usuari i la usuària es compromet a fer un correcte ús de la pàgina web, així com de la informació dels seus serveis i/o activitats, subjectes a la normativa aplicable i, amb la moral i els costums adequats acceptats per l’ordre públic, les condicions d’accés i ús i qualsevol altre condició establerta a http://www.valoreducatiu.org.


Tanmateix, es compromet a evitar l’ús de qualsevol dels continguts amb finalitats o efectes il·lícits, prohibits en el mateix text, lesius dels drets i interessos de tercers, o que puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir l’ús apropiat dels continguts, d’altres usuaris o de qualsevol usuari d’Internet.


Funcionament de la pàgina web
En cas que l’usuari/ària incompleixi les condicions de l’Avís Legal, o les Polítiques de Privacitat i Cookies, AVE es reserva el dret a limitar, suspendre i/o excloure l’accés a la seva pàgina web, adoptant qualsevol mesura tècnica necessària al seu respecte.


AVE farà el possible per mantenir la pàgina web en bon funcionament, evitant errors i, en el seu defecte, reparant-los. També, es compromet a mantenir els continguts actualitzats.


Responsabilitats
L’usuari i l’usuària són els únics responsables de l’ús que puguin fer de qualsevol informació o tractat de la pàgina web.


AVE no es fa responsable de cap dany en el hardwar i/o software de l’usuari/ària que es derivi de l’accés i ús de la pàgina web.


Tampoc es fa responsable dels danys i/o perjudicis que es puguin ocasionar per l’accés i/o ús de la informació de la pàgina web. Tampoc, dels danys i/o perjudicis que es puguin produir en sistemes informàtics, provocats per virus, atacs informàtics, caigudes, interrupcions absència o defecte en les comunicacions i/o Internet.


L’usuari/ària serà responsable dels danys i/o perjudicis que AVE pugui tenir com a conseqüència de l’incompliment de qualsevol de les obligacions a les que queda sotmès a través del present Avís Legal, la normativa aplicable i la Política de Privacitat i de Cookies.


Propietat intel·lectual i industrial dels continguts

AVE és titulars de tots els textos, les imatges, els continguts, el logotip i, les formes de presentació i, estructura del lloc web. Aquests, són drets sobre els Continguts de la pàgina web protegits com a propietat intel·lectual per l’ordre jurídic espanyol segons el Reial decret legislatiu 1/1996, de 12 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de propietat intel·lectual, en què es regularitzen, s’aclareixen i s’harmonitzen les disposicions legals vigents sobre la matèria i per la Llei 17/2001, de 7 de desembre, de marques.


Queda totalment prohibit l’ús, la còpia, la distribució, la comunicació o la transformació (total o parcial) del contingut de la pàgina web per part de l’usuari/ària, exepte que es tingui l’autorització del titular dels corresponents drets o això resulti legalment permès.


Legislació
Aquest avís legal actua i s’interpreta d’acord amb la legislació espanyola.


Per a la resolució de qualsevol conflicte que es pugui generar a través de l’accés al lloc web, es gestionarà a través dels jutjats o tribunals pertinents de conformitat amb la normativa de consumidors i usuaris.


Contacte
Per a qualsevol dubte,pregunta o suggeriment referent a l’Avís Legal us podeu posar en contacte amb AVE a través del correu electrònic: valoreducatiu@gmail.com.

2. Política de compra
AVE ofereix dos tipologies de formació:

La formació dirigida al professorat (online), reconeguda pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya com a formació permanent per al professorat.

La formació dirigida als Centres Educatius (presencial o online), en format tallers de curta durada, com a formació complementària de les matèries cursades per Ensenyament.

Qualsevol de les dues modalitats, en formació online, es realitza sempre a través de la plataforma Moodle i Meets.


Procés de compra
Per poder gaudir de l’accés a les formacions, l’usuari/ària ha de matricular-se mitjançant un formulari establert a la nostra pàgina web.


L’usuari/ària ha de complimentar el formulari d’inscripció amb les dades personals i el curs a realitzar. Un cop enviat el formulari, l’usuari/ària rep un correu electrònic de confirmació de la matrícula.


És de compliment obligat proporcionar les dades personals correctes per tal d’expedir correctament els certificats lliurats al mateix domicili, una vegada aprovada la formació.


Pagament
El pagament es pot realitzar a través de diverses vies: transferèmcia bancària, ingrés bancari, pagament amb targeta, paypal i bizzum.


Totes aquestes opcions garanteixen un procés adequat i faciliten un comerç segur.


L’usuari/ària a l’hora de realitzar el pagament ha de facilitar les seves dades amb Nom i Cognoms i, DNI.


Incidències
L’usuari/ària té a la seva disposició el correu electrònic de AVE a través del qual ha de fer arribar qualsevol incidència rebuda del producte i/o servei.


Devolucions
Únicament es s’admetran i es realitzaran devolucions de la matrícula del curs en cas de l’anul·lació de la convocatòria emesa per AVE. L’import serà retornat en la seva totalitat.
En cap altre cas es realitzarà cap devolució.


Canvis de convocatòria i/o curs
Un cop que l’usuari/ària hagi finalitzat el procés de matriculació, podrà realitzar un canvi de convocatòria de curs amb un import extra de 10€, degut a les despeses de gestió que comporta la modificació..


Dret de desestiment
El desistiment fa referència a l’anul·lació total de la matrícula amb dret a devolució de l’import total, sempre que se sol·liciti en els catorze dies naturals després de formalitzar-la.


D’acord amb l’article 101, 97.1.i) i 103 del Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries, AVE informa del dret de desestiment dels alumnes amb la matrícula finalitzada, sempre que aquest ho notifiqui complint el requisit que empara l’article en el que l’usuari/ària disposa de 14 dies naturals per a l’exercici d’aquest dret, sense necessitat de justificar la decisió i sense cap mena de penalització, a través d’una notificació escrita a: valoreducatiu@gmail.com.


La devolució de l’import de la matrícula s’efectuarà en la seva totalitat sempre i quan l’alumne no hagi ntrat mai al campus virtual del propi curs i, a la confirmació definitiva del pagament per part del mateix.


Si l’usuari/ària exerceix el seu dret de desistiment de la matrícula, AVE realitzarà el provés de devolució en el termini màxim de catorze dies naturals a partir de la data en què s’accepta la sol·licitud.


Dret d’admissió
AVE es reserva el dret d’admissió d’alumnes a la matriculació dels cursos, al campus virtual i, a la cancelació immediata de la matrícula, en cas que es determini que un alumne no compleix els requisits per realitzar l’activitat formativa a la qual s’ha matriculat.