*PENDENT DE RECONEIXEMENT PEL DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

Les competències transversals a l’aula és un curs clau per generar confiança i expectatives positives i efectives a l‘alumnat i per orientar-lo/la cap al seu projecte de vida. Pretén donar eines i estratègies al docent de secundària per fomentar l’aprenentatge significatiu en l’alumnat, a través de les dues competències transversals: Digital i Personal i social.

Amb aquest curs el i la docent aprendran les eines metodològiques transversals per aconseguir que els aprenentatges siguin realment competencials.

Novembre 2021 (4a edició): 01/11/2021 – 21/11/2021

OBJECTIUS
 • Donar eines al professorat de secundària per aplicar les competències transversals (digital, personal i social) a l’aula de forma significativa i amb projecció vital.
 • Reflexionar sobre els aprenentatges competencials.
 • Conèixer quines són les competències transversals a secundària i les seves característiques.

 • Aprendre activitats i metodologies d’aula significatives tot emprant les competències transversals.
 • Aplicar eines i instruments per avaluar les competències transversals.
PROGRAMA
MÒDUL 1. les competències transversals
 • Competències transversals (Digital i Personal i Social).
 • El treball a l’aula: consciència del què s’ha après, com s’ha après i per a què s’ha après.
 • Eines per adquirir capacitat d’experimentació i transferència de coneixements a diferents contextos vitals.
 • L’aprenentatge competencial: transferible, significatiu i permanent, productiu i funcional.
 • Contextos d’aprenentatge.  
MÒDUL 2. les COMPETÈNCIES PERSONALS I SOCIALS
 • La personalització dels aprenentatges.
 • Educar en l’autonomia i la responsabilitat.
 • Habilitats bàsiques per relacionar-se amb un mateix i amb el món.
 • Autoconeixement.
 • Aprendre a aprendre (planificació i hàbits).
 • Transferència d’aprenentatges.
 • Habilitats i tècniques de participació en el centre.
mòdul 3. les competències digitals
 • Pautes per crear situacions d’aprenentatges significatives en entorns virtuals.
 • Instruments i aplicacions digitals.
 • El tractament de la informació i els entorns d’aprenentatge virtual.
 • La comunicació virtual.
destinataris

Aquesta oferta formativa està adreçada i recomanada per a professors de secundària, pedagogs, psicopedagogs, estudiants i altres professionals interessats a ampliar els seus coneixements personals i professionals en l’àmbit de l’educació.

formadora
ANNA Vela moreno

Llicenciada en Filologia Catalana.

Especialitzada en biblioteca escolar, gestió i mediació de conflictes, i atenció a la diversitat.

Funcionària de carrera amb més de deu anys d’experiència docent en centre de diferent titularitat.

Ha exercit diferents càrrecs: cap de departament, coordinadora LIC, coordinadora de nivell i, actualment és cap d’estudis d’un centre educatiu.

50 euros