Abril 2021 (3ª edició)
Juliol 2021 (4ª edició)
Perfil Lectura – Biblioteca
Abril 2021 (3ª edició)
Juliol 2021 (4ª edició)
Reconegut pel Departament d’Educació
Abril 2021 (2ª edició)
Juliol 2021 (3ª edició)
Perfil Competència digital

Abril 2021 (2ª edició)
Juliol 2021 (3ª edició)
Reconegut pel Departament d’Educació
Abril 2021 (2ª edició)
Juliol 2021 (3ª edició)
Reconegut pel Departament d’Educació
NOVETAT!
Juliol 2021 (1ª edició)
Reconegut pel Departament d’Educació

Abril 2021 (3ª edició)
Juliol 2021 (4ª edició)
Perfil Diversitat i Educació Especial
Abril 2021 (3ª edició)
Juliol 2021 (4ª edició)
Perfil Diversitat i Educació Especial
NOVETAT!
Juliol 2021 (1ª edició)
Reconegut pel Departament d’Educació

Juliol 2021 (1ª edició)
Perfil Lectura – Biblioteca