Altes Capacitats Intel·lectuals (40h)

70.00 

El curs Altes Capacitats Intel·lectuals és una formació que pretén treballar la importància de la detecció de l’alumnat amb altes capacitats intel·lectuals i del treball posterior al diagnòstic.