Els escenaris d’aprenentatge: ambients, racons i tallers (30h)

50.00 

Preten oferir recursos per a una organització d’aula que doni peu a l’aparició de mètodes d’ensenyament-aprenentatge innovadors