Matemàtiques competencials a secundària (15h.)

60.00 

En les 5 sessions es treballaran els diferents blocs de les matemàtiques que es treballen al llarg dels quatre cursos de l’educació secundària, així com també es farà una aproximació a la LOMLOE i els canvis del currículum que afecten als docents i les seves programacions.