RECONEGUT PEL DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

Eines per a la Coeducació és un curs que pretén fer una primera aproximació als conceptes relacionats amb el gènere i la construcció social, en primer moment, per poder reflexionar amb criteri sobre les pràctiques docents actuals. També, donar importància a les diverses accions relacionades amb el llenguatge inclusiu i l’atenció a la diversitat per que l’alumnat es senti representat en l’àmbit acadèmic. Finalment, també aportarà una mirada ètica als professionals, per donar valor a les accions de canvi que es pretenen introduir en la pràctica. 

El curs està dissenyat per aprendre i desenvolupar noves pràctiques que responguin als principis de la coeducació, així com introduir una darrera part d’aplicació a l’aula per dotar de practicitat el contingut del curs. 

Consta de tres mòduls formatius que van des de la influència del gènere, com el binarisme de la societat actual, fins l’aproximació a l’ètica a través de la llibertat, i per tant, l’atenció a la diversitat. 

Novembre 2021 (2a edició): 01/11/2021 – 21/11/2021

Gener 2022 (3era edició): 03/01/2022 – 23/01/2022

Abril 2022 (4rta edició): 04/04/2022 – 24/04/2022

Juliol 2022 (5ena edició): 01/07/2022 – 21/07/2022

 

OBJECTIUS
 1. Conèixer i diferenciar els diversos termes relacionats amb el gènere.
 2. Identificar els rols de gènere en la realitat més propera.
 3. Dissenyar activitats per afavorir l’aprenentatge inclusiu.
 4. Reflexionar sobre la pràctica actual envers la construcció i els rols de gènere marcats socialment.
 1. Introduir un canvi en la pràctica docent envers el llenguatge inclusiu.
 2. Conèixer els principis ètics aplicables a la pràctica acadèmica en qüestions d’atenció a la diversitat. 
 3. Apropar la base teòrica a la realitat de la pràctica docent. 

PROGRAMA
MÒDUL 1: La influència del gènere
 • Presa de contacte i apropament a la nomenclatura relacionada amb el gènere i la construcció social.
 • Compartir experiències personals relacionades amb els rols de gènere i detectar situacions susceptibles a canvi.
MÒDUL 2: La cura del llenguatge
 • Apropament al tipus de llenguatge que s’utilitza a l’aula (oral i escrit).
 • Apropament a les eines i estratègies per a la transició cap al nou estil de comunicació.
 • Reflexionar sobre les pròpies experiències i adquirir habilitats per a introduir els conceptes de la coeducació.

 

MÒDUL 3: Educar en llibertat
 • Proporcionar la visió ética sobre la coeducació i els arguments pels quals és gairebé imprescindible la introducció d’aquesta a l’aula.
 • El paper de la família en aquest procés d’ensenyament-aprenentatge conjunt per atendre a la diversitat de forma integral.
 • Reflexionar i debatre sobre els aspectes ètics que ens podem trobar a la pràctica. 

DESTINATARIS

Aquesta oferta formativa està adreçada i recomanada per a mestres i professors, pedagogs, psicopedagogs, estudiants i altres professionals interessats a ampliar els seus coneixements personals i professionals en l’àmbit de l’educació

formadora

Paula López

Pedagoga i psicopedagoga
Experta en coeducació, aprenentatge inclusiu i gènere.
Especialista en atenció psicopedagògica en intervencions individuals i colectives amb infants i joves per atendre dificultats acadèmiques i emocionals, orientació i acompanyament en la transició de l’escola primària a l’institut.
Experiència en intervenció amb infants, joves i adolescents i, les seves famílies.

50 euros