formacions per alumnes

Descripció

Els/les protagonistes del centre educatiu són els/les alumnes que hi formen part.

Des d’AVE hem creat una sèrie de tallers i formacions que treballen tots els aspectes que incideixen en el dia a dia de l’ésser humà. 

Amb els nostres tallers, els/les alumnes aprendran a moure’s pels diversos contextos i gestionar les vivències del seu dia a dia, dins i fora de l’escola.

Metodologia

Els nostres tallers són dirigits als alumnes de primària i secundària, adaptant el contingut a cada realitat.

Són tallers cent per cent (100%) interactius, on l’alumne aprèn sota la metodologia pràctica en cadascuna de les activitats.

Tots els tallers gaudeixen de mínim dues sessions (una cada setmana), entre les quals l’alumnat ha de posar en pràctica els aprenentatges assolits, en petits reptes, els quals l’ajuden a crèixer i desenvolupar-se combinant l’aprenentatge acadèmic i l’aprenentatge personal.

Modalitats

Degut a la metodologia pràctica dels tallers i les formacions que s’ofereixen a AVE, s’aconsella realitzar les activitats de manera presencial.

Tot i així, adaptats a la situació actual, també s’ofereixen els tallers i les formacions en format online, adaptant el contingut a la metodologia online.

Els nostres tallers:

 1. Descobreix-te – (12 hores)
 2. Planificació i organització autònoma – (2 hores)
 3. Estudiar des de casa: eines per a una educació autònoma – (2 hores)
 4. Automotivació i proactivitat: actua! – (2 hores)
 5. Gestió emocional a l’aula – (4 hores)
 6. Com actuar davant un conflicte – (4 hores)

*Si fos necessari es podria adaptar el contingut per reduir el número de sessions.

Formacions per Equip Directiu

Descripció

El funcionament del Centre Educatiu passa per l’organització i el funcionament de l’equip directiu. Aquestes són les persones que vetllen pel benestar dels/les docents i l’alumnat. 

La feina que desenvolupa l’equip directiu sovint obté un paper menor i poc considerat però important i, sobretot, determinant.

AVE entèn i valora aquest afegit a la tasca docent, de manera que ha apostat per dissenyar una sèrie de tallers que ajudin a l’equip a realitzar les seves funcions de la manera més eficient i eficaç possible.

Amb aquests tallers, l’equip directiu dóna un pas endavant en la seva tasca i proporciona un valor afegit als altres docents.

Metodologia

Els tallers de l’equip directiu són dirigits als equips d’infantil, primària i secundària, adaptant el contingut a la pròpia realitat.

Són tallers cent per cent (100%) interactius, on el i la docent aprèn i s’emporta eines sota la metodologia pràctica, en cadascuna de les activitats.

Els tallers per a l’equip directiu gaudeixen des d’una única sessió fins a tres sessions (una cada setmana) on el propi equip podrà posar en pràctica els aprenentatges assolits en cadascuna de les sessions.

Modalitats

Degut a la metodologia pràctica dels tallers i les formacions que s’ofereixen a AVE, s’aconsella realitzar les activitats de manera presencial.

Tot i així, adaptats a la situació actual, també s’ofereixen els tallers i les formacions en format online, adaptant el contingut a la metodologia online.

Els nostres tallers:

 1. Coaching aplicat: la sinèrgia de l’equip – (10 hores)
 2. L’art de liderar – (10 hores)
 3. Gestionar i planificar el claustre amb èxit – (6 hores)
 4. Habilitats de comunicació directiva – (8 hores)
 5. Resolució de conflictes dins l’equip – (10 hores)

*Si fos necessari es podria adaptar el contingut per reduir el número de sessions.

Formacions per a docents

Descripció

Ensenyar suposa dotar d’eines a l’alumne per a que tregui tot el seu potencial.

Sovint, els i les docents no disposen del temps i/o de les eines necessàries per treballar l’educació acadèmica i l’educació personal.

Per això, des d’AVE hem dissenyat una sèrie de tallers que ajudaran i donaran eines al i a la docent per optimitzar el temps i treballar l’aprenentatge significatiu combinant l’aspecte acadèmic i el personal.

Amb els tallers d’AVE els i les docentes obtindran noves metodologies d’aprenentatge i de desenvolupament amb les quals podran treballar amb el material acadèmic a la vegada que estaran treballant amb l’aspecte personal.

La millor manera d’ensenyar és educar des de la matèria, però sobretot, des de la persona.

Metodologia

Els nostres tallers són dirigits als i a les docents de primària i secundària, adaptant el contingut a cada realitat.

Són tallers cent per cent (100%) interactius, on el i la docent aprèn i s’emporta eines sota la metodologia pràctica, en cadascuna de les activitats.

Els tallers per als docents gaudeixen des d’una única sessió fins a tres sessions (una cada setmana) on el propi docent podrà posar en pràctica els aprenentatges assolits en cadascuna de les sessions.

Modalitats

Degut a la metodologia pràctica dels tallers i les formacions que s’ofereixen a AVE, s’aconsella realitzar les activitats de manera presencial.

Tot i així, adaptats a la situació actual, també s’ofereixen els tallers i les formacions en format online, adaptant el contingut a la metodologia online.

Els nostres tallers:

 1. Comunicar per educar – (6 hores)
 2. Lidera la teva aula – (6 hores)
 3. Les emocions: conèixer i gestionar – (8 hores)
 4. Els conflictes com a eina per educar – (8 hores)
 5. Teletreball: ensenyar a aprendre – (2 hores)

*Si fos necessari es podria adaptar el contingut per reduir el número de sessions.

Formacions per a famílies

Descripció

Educar suposa guiar a l’infant i/o adolescent en el seu dia a dia durant les diverses etapes evolutives a les que s’enfronta. 

Sovint, les famílies no disposen de les eines i estratègies necessàries per fer front a alguns esdeveniments que es generen durant el procés de creixement i aprenentatge de l’infant i/o adolescent.

Per això, des d’AVE hem dissenyat una sèrie de tallers els quals ajudaran i donaran eines a les famílies per poder acompanyar i guiar al seu fill/a en les diverses situacions en les que es trobi.

En aquests tallers les famílies aprendran i obtindran diversos recursos per esdevenir acompanyants del seu fill/a en el transcurs de les etapes evolutives.

Metodologia

Els nostres tallers estan enfocats per a famílies amb nens i nenes d’edat infantil, primària i secundària, adaptant el contingut a cada realitat.

Són tallers 100% interactius, on la família aprèn sota la metodologia pràctica en cadascuna de les activitats que es plantegen.

Els tallers que incloguin més d’una sessió (màxim una a la setmana), es plantejarà a la família posar en pràctica els aprenentatges assolits entre les sessions, en petits reptes, que els ajudin a créixer i desenvolupar-se combinant l’aprenentatge acadèmic i l’aprenentatge personal.

Modalitats

Degut a la metodologia pràctica dels tallers i les formacions que s’ofereixen a AVE, s’aconsella realitzar les activitats de manera presencial.

Tot i així, adaptats a la situació actual, també s’ofereixen els tallers i les formacions en format online, adaptant el contingut a la metodologia online.

Els nostres tallers:

 1. Recolzament educatiu: de l’escola a casa (8 hores).
 2. Les emocions: de l’escola o institut a casa (8 hores).
 3. Les xarxes socials: com utilitzar-les (2 hores).
 4. Connecta amb el teu fill/a adolescent (8 hores).
 5. Comunicació efectiva: de la família al fill/a (2 hores).