RECONEgut PEL DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

Introducció al Coaching Educatiu és un curs dissenyat perquè els docents puguin incorporar el coaching com a metodologia formativa a l’aula, tant en el treball en grup com en l’individual. 

El coaching és una tècnica que se centra en el desenvolupament de l’autoconeixement, la reflexió i la millora de les habilitats personals. Els docents que dominin la formulació de preguntes i l’estil d’escolta propis del coaching aconseguiran connectar millor amb els seus grups classe i en les sessions de tutories. La formació s’inicia amb l’art de preguntar des de la perspectiva d’aquesta tècnica, passa per enfocar el coaching com a metodologia formativa i, finalitza amb l’ús de la tècnica per ajudar en la gestió emocional de diferents contextos i situacions de l’àmbit educatiu. 

És un curs dissenyat per comprendre, adquirir i posar en pràctica eines i recursos que permetin al docent aplicar aquesta metodologia formativa al llarg del curs.

Novembre 2021 (4a edició): 01/11/2021 – 21/11/2021

Gener 2022 (5ena edició): 03/01/2022 – 23/01/2022

Abril 2022 (6ena edició): 04/04/2022 – 24/04/2022

Juliol 2022 (7ena edició): 01/07/2022 – 21/07/2022


OBJECTIUS
 • Conèixer els principis de la metodologia del coaching.
 • Entendre i aprendre com es pot utilitzar el coaching a l’aula per potenciar l’aprenentatge de l’alumnat.
 • Aprendre a utilitzar el coaching com a eina per a l’autoconeixement dels docents i dels alumnes.

 • Adquirir les habilitats de comunicació pròpies del coaching.
 • Aprendre a gestionar les emocions, desenvolupar la intel·ligència emocional, mediar en conflictes i resoldre problemes a través del coaching.
 • Proporcionar recursos al docent per aplicar la metodologia coaching a l’aula.
PROGRAMA
MÒDUL 1. COACHING: L’ART DE PREGUNTAR
 • Principals fonaments de la metodologia coaching: principis, escolta, preguntes, procés coaching, establiment d’objectius, tasques. 
 • Contextualització del coaching i principis a tenir en compte. 
MÒDUL 2. COACHING COM A METODOLOGIA FORMATIVA
 • El Coaching Educatiu com a recurs:
  • Habilitats de comunicació amb l’alumne i amb el grup.
  • L’autoexploració.
 • La tutoria grupal i/o individual mitjançant la metodologia coaching.
mòdul 3. coaching com a eina de gestió emocional
 • El Coaching Educatiu per a la Gestió Emocional.
 • El Coaching Educatiu per a la Gestió de Conflictes i Resolució de Problemes.
 • L’aplicació del Coaching Educatiu en casos reals.
destinataris

Aquesta oferta formativa està adreçada i recomanada per a mestres i professors, pedagogs, psicopedagogs, estudiants i altres professionals interessats a ampliar els seus coneixements personals i professionals en l’àmbit de l’educació.

formadora
ANNA VIÑOLAS I RAMISA
Núm. Col. 20760

Doctora en Piscologia per la Universitat de Vigo.
Experta en el desenvolupament d’habilitats personals i professionals en l’àmbit esportiu, educatiu i empresarial.
Experta en coaching aplicat a l’àmbit de l’educació, l’empresa i l’esport.
Formadora experta en el desenvolupament humà i l’alt rendiment personal i professional.
Docent en Psicologia de l’Esport a la Universitat de Girona.

50 euros