Use this space to say what makes your services special.

Acreditació perfils professionals

Tenint en compte laResolució ENS/1128/2016, de 26 d’abril, dels perfils professionals dels llocs de treball específics en centres educatius públics depenents del Departament d’Educació i el procediment de capacitació professional per ocupar-los, és necessari tenir una sèrie de requisits per poder acreditar que es tenen uns determinats perfils professionals. 

La nova resolució: RESOLUCIÓ ENS/1764/2017, de 17 de juliol, per la qual es dona publicitat dels elements bàsics de la formació del professorat que capacita per acreditar els perfils professionals dels llocs de treball específics dels centres educatius públics dependents del Departament d’Educaciódetermina quins són els elements bàsics necessaris per acreditar els perfils professionals.  
 

D’aquesta manera, si es reuneixen els requisits el Departament d’Educació ha d’acreditar els perfils sense ser necessari fer cap sol·licitud. Podeu consultar les vostres activitats formatives i els perfils associats al portal ATRI

Si no s’ha obtingut l’acreditació de manera automàtica, es pot demanar a través d’una sol·licitud i la documentació requerida per a cada perfil professional. 

Cursos de l’any 2020/2021 que acrediten perfil professional

Add

Lectura i biblioteca escolar (cal acreditar un mínim de 80h de formació permanent) 

El conte, una eina emocional a l’adolescència – Perfil  
 

Atenció a la diversitat de l’alumnat (cal acreditar un mínim de 80h de formació permanent) 

Trastorns de l’aprenentatge i el desenvolupament 

Altes Capacitats 
 

Competència digital docent (cal acreditar un mínim de 90h de formació permanent) 

Els iPad a l’aula 

Quins cursos activen els perfils professionals? 

Per obtenir la informació sobre els cursos que activen els perfils professionals us heu de dirigir al portal de centre del Departament d’Educació mitjançant l’aplicatiu on podreu consultar la llista de cursos de formació i programes d’innovació educativa que acrediten els diversos perfils professionals. 

És el Departament d’Educació qui té en compte la incorporació de noves activitats formatives a l’aplicatiu de perfils professionals. 

Aquesta informació està actualitzada en data 13 de juliol de 2020  

A Valor Educatiu anem ampliant i actualitzant aquesta informació segons l’aplicatiu i la normativa que exposa el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.  

Resolució ENS/1128/2016, de 26 d’abril, dels perfils professionals dels llocs de treball específics en centres educatius públics dependents del Departament d’Ensenyament i el procediment de capacitació professional per ocupar-los.” 

Add a testimonial from someone who loves your services. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin id arcu aliquet, elementum nisi quis, condimentum nibh. Donec hendrerit dui ut nisi tempor scelerisque.

— Jane Doe