Perfil: Diversitat i educació especial

Eines per a la coeducació (30h)

50.00 

Perfil: Diversitat i educació especial

Trastorns de l’aprenentatge i del comportament (40h)

70.00 

Perfil: Diversitat i educació especial

Altes Capacitats Intel·lectuals (40h)

70.00 

Perfil: Diversitat i educació especial

Treballa l’Educació Emocional (30h)

50.00