L’Associació Valor Educatiu neix com a centre especialitzat en la formació dirigida a docents de primària i secundària amb l’objectiu de portar nous coneixements, propostes educatives i, donar eines i estratègies al professorat per tal d’atendre les necessitats individuals a l’aula i, aconseguir fomentar l’aprenentatge significatiu dels infants i adolescents.

Més enllà de la formació presencial, Valor Educatiu aposta per la formació semi-presencial reconeguda pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya per tal de comentar la parcipació dels docents i altres professionals de l’educació a adquirir nous coneixements i aprenentatges.

La nostra metodologia es fonamenta en destacar el paper del docent com a expert en la matèria, i, alhora, facilitador i transmissor de la informació.

Seguint els nostres valors i la nostra passió per ensenyar, els docents titulats deixen de ser uns simples transmissors de coneixements i continguts i es converteixen en facilitadors de l’aprenentatge. El docent és expert en guiar i orientar el procés i, facilitar el coneixement i la informació per generar un aprenentatge significatiu des de la mateix pràctica.

Per tant, el docent actua com a acompanyant en el procés d’aprenentatge i facilita els recursos i les estratègies necessàries que ajuden a desenvolupar un procés d’aprenentatge significatiu propi.

Valor Educatiu aposta per la interacció d’una metodologia semi-presencial on integra les competències d’autonomia, creativitat, proactivitat i polivalència de l’alumne amb l’assessorament i el coneixement presenciial a distància del professorat.

Eficàcia, professionalitat, sinèrgia, suport, compromís i passió són paraules que defineixen a totes les persones que conformen Valor Educatiu i, que fan possible la realització de cada curs.  

Junta directiva

Núria Rabassa
Núria Rabassa
Andrea Riera

Anna Viñolas
Anna Currius
Jordi Pinsach