RECONEIXEMENT

Reconeixement de formació permanent del professorat pel Departament d’Educació

Tots els nostres cursos estan reconeguts com a formació permanent del professorat pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb l’Ordre ENS/248/2012, de 20 d’agost de 2012, per la qual s’estableixen els requisits i el procediment per reconèixer activitats de formació permanent adreçades al professorat no universitari.

Aquestes activitats de formació reconegudes pel Departament d’Educació influeixen en oposicions, nomenaments, borsa de treball de substituts, trasllats, etc., i tenen els mateixos efectes administratius per als docents que les activitats incloses en el Pla de formació permanent del Departament d’Educació, sempre que es cursin després de la data d’expedició del títol d’accés a la docència.

Certificat

Un cop el curs ha finalitzat, al voltant de les tres setmanes posteriors els participants que hagueu superat els requisits mínims de cadascun dels mòduls obtindreu el certificat acreditat pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya i/o per l’Associació Valor Educatiu. 

Si sou estudiants o treballeu en l’àmbit de serveis socials o en altres àmbits fora del Departament d’Educació, rebreu un certificat digital de l’Associació Valor Educatiu a l’adreça electrònica que ens vau proporcionar quan vau fer la inscripció.

Si sou mestres i/o professors titulats, rebreu el vostre reconeixement directament a la plataforma del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.

Si necessiteu el certificat amb urgència, poseu-vos en contacte amb nosaltres a: coordinacio@valoreducatiu.org i us l’enviarem per correu electrònic amb una signatura digital (sempre que el curs ja hagi finalitzat).

Cobrament mes de juliol personal substitut

Al professorat substitut sense nomenament al juliol i a l’agost se’ls formalitzarà un nomenament al juliol si compleixen els següents requisits:

  1. Haver prestat serveis docents un mínim de sis mesos durant el curs 20-21, dels quals almenys un dia ha d’estar en el període comprès entre l’1 d’abril i el 30 de juny.
  2. Participar en una de les dues opcions:
    • En activitats de formació reconegudes pel Departament d’Ensenyament durant el mes de juliol amb una durada total de 30 hores. Els cursos de formació d’un mínim de 10 hores es poden acumular per tal d’acreditar les 30 hores de formació. Abans del 31 d’octubre de 2021 s’han d’aportar als Serveis Territorials o al Consorci d’Educació de Barcelona un justificant que acrediti la realització del curs.
    • En una convocatòria d’oposicions de manera efectiva (amb la realització d’alguna prova de procés selectiu). Si s’ha participat en el procés selectiu a cossos docents de Catalunya no s’ha d’acreditar res, perquè el Departament fa la comprovació d’ofici. Si s’ha participant a les convocatòries d’altres CCAA, s’ha d’acreditar, abans del 31 d’octubre. 

Acreditació de formació bonificable

L’Associació Valor Educatiu figura com a entitat formadora acreditada per la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo (FUNDAE). 

D’aquesta manera, els centres privats o concertats poden gestionar-se la bonificació per als nostres cursos a travésdel crèdit de formació que disposen.

PERFILS

Acreditació de perfils professionals

L’Associació Valor Educatiu ofereix diferents cursos que compten per acreditar un perfil professional.

A partir del desenvolupament de la Resolució ENS/1128/2016, el Departament d’Educació duu a terme l’acreditació de perfils professionals destinada al personal docent funcionari en qualsevol situació administrativa i al personal docent interí amb serveis prestats. Per a més informació, consulteu la pàgina d’Acreditació de perfils professionals del Departament d’Educació.