Reconeixement de formació permanent del professorat pel Departament d’Educació

Tots els nostres cursos estan reconeguts com a formació permanent del professorat pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb l’Ordre ENS/248/2012, de 20 d’agost de 2012, per la qual s’estableixen els requisits i el procediment per reconèixer activitats de formació permanent adreçades al professorat no universitari.

Aquestes activitats de formació reconegudes pel Departament d’Educació influeixen en oposicions, nomenaments, borsa de treball de substituts, trasllats, etc., i tenen els mateixos efectes administratius per als docents que les activitats incloses en el Pla de formació permanent del Departament d’Educació, sempre que es cursin després de la data d’expedició del títol d’accés a la docència.

Acreditació de perfils professionals

L’Associació Valor Educatiu ofereix diferents cursos que compten per acreditar un perfil professional.

A partir del desenvolupament de la Resolució ENS/1128/2016, el Departament d’Educació duu a terme l’acreditació de perfils professionals destinada al personal docent funcionari en qualsevol situació administrativa i al personal docent interí amb serveis prestats. Per a més informació, consulteu la pàgina d’Acreditació de perfils professionals del Departament d’Educació.

Certificat

Un cop el curs ha finalitzat, al voltant de les tres setmanes posteriors els participants que hagueu superat els requisits mínims de cadascun dels mòduls obtindreu el certificat acreditat pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya i/o per l’Associació Valor Educatiu. 

Si sou estudiants o treballeu en l’àmbit de serveis socials o en altres àmbits fora del Departament d’Educació, rebreu un certificat digital de l’Associació Valor Educatiu a l’adreça electrònica que ens vau proporcionar quan vau fer la inscripció.

Si sou mestres i/o professors titulats, rebreu el vostre reconeixement directament a la plataforma del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.

Si necessiteu el certificat amb urgència, poseu-vos en contacte amb nosaltres a: valoreducatiu@gmail.com i us l’enviarem per correu electrònic amb una signatura digital (sempre que el curs ja hagi finalitzat).

Acreditació de formació bonificable

L’Associació Valor Educatiu figura com a entitat formadora acreditada per la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo (FUNDAE). 

D’aquesta manera, els centres privats o concertats poden gestionar-se la bonificació per als nostres cursos a travésdel crèdit de formació que disposen.