RECONEGUT PEL DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

Psicopatologia en les etapes infantil i juvenil és un curs que pretén ajudar els docents a obtenir i conèixer d’una forma sintetitzada, la informació necessària en relació als trastorns mentals més comuns durant les etapes de desenvolupament infantil i en l’adolescència.

L’augment progressiu dels trastorns psicològics en les etapes de la infància i adolescència ha portat a una major preocupació per part dels professionals de l’àmbit educatiu, que se senten perduts davant de la identificació i la intervenció primera i puntual en l’àmbit escolar. A més, la presència de trastorns psicològics en l’etapa de desenvolupament té un gran impacte i repercussió en el rendiment acadèmic dels estudiants.

Per tot això és crucial que els docents tinguin nocions prèvies bàsiques dels trastorns més comuns en aquestes etapes, així com també eines elementals per poder fer una bona gestió de la situació.

Per tant, es tracta d’un curs dissenyat perquè els docents puguin adquirir i entendre els signes que poden ser indicadors de problemàtiques psicològiques en els estudiants.

Novembre 2021 (1a edició): 01/11/2021 – 28/11/2021

Gener 2022 (2ona edició): 03/01/2022 – 30/01/2022

Abril 2022 (3era edició): 04/04/2022 – 01/05/2022

Juliol 2022 (4rta edició): 01/07/2022 – 28/07/2022

OBJECTIUS
 • Introduir en els conceptes fonamentals de la psicopatologia en la infància i la adolescència.
 • Conèixer els principals trastorns que poden aparèixer en les primeres etapes evolutives.
 • Conèixer els signes d’alerta i indicadors que poden ajudar el docent a sospitar de la presencia d’un trastorn psicològic en el seu alumnat.

 • Facilitar eines determinades que ajudin al docent a enfrontar-se a situacions on pugui haver un trastorn.
 • Proporcionar una major seguretat al docent davant la gestió d’una problemàtica de caire psicològic dins l’aula.
PROGRAMA
Mòdul 1. La psicopatologia i els trastorns psicològics en l’etapa infantil i adolescent. Trastorns del neurodesenvolupament.
 • Introducció concepte psicopatologia infanto-juvenil enfocat a la docència i dins del context d’aula.
 • Trastorns més observats en les primeres etapes del desenvolupament.
 • Indicadors i signes de trastorns que portin al docent a sospitar una problemàtica que calgui abordar.
 • Gestió adequada i accions i estratègies a dur a terme en casos pràctics.
Mòdul 2. Trastorn bipolar i els trastorns d’ansietat.
 • Presentació i introducció del trastorn bipolar i els trastorns d’ansietat.
 • Signes propis de les patologies per ajudar al docent a tenir la primera sospita.
 • Eines i estratègies per ajudar al docent a realitzar la gestió correcta de la problemàtica psicològica en el context d’aula.
 • Aplicació a casos pràctics.
Mòdul 3. Trastorns de la conducta alimentaria i la ingesta d’aliments.
 • Introducció als trastorns de conducta alimentària.
 • Presentació dels signes propis d’aquest tipus de patologies per ajudar al docent a la primera sospita.
 • Instruments i eines que ajudin al docent a realitzar una bona gestió davant d’un trastorn de conducta alimentària dins el context a l’aula.
Mòdul 4. Trastorns disruptius, del control dels impulsos i de la conducta.
 • Conceptes clau vers els trastorns disruptius, del control dels impulsos i de la conducta.
 • Presentació dels signes típics que ajudin al docent a sospitar d’un cas dins l’aula.
 • Eines i estratègies per realitzar una correcta gestió dins el context d’aula.
DESTINATARIS

Aquesta oferta formativa està adreçada i recomanada per a mestres, professors de secundària, pedagogs, psicopedagogs, estudiants i altres professionals interessats a ampliar els seus coneixements personals i professionals en l’àmbit de l’educació.

FORMADORA
judit-henestrosa
JUDIT HENESTROSA Núm. Col. 26767

Psicòloga especialitzada en Trastorns de l’Aprenentatge i el Comportament i, la Intervenció Psicoeducativa.

Experta en el diagnòstic, la intervenció i l’assessorament en infants i adolescents amb dificultats d’aprenentatge.

Experta en el diagnòstic i la intervenció amb infants i adolescents amb Altes Capacitats Intel·lectuals i Desenvolupament del Talent.

Doctorant a l’àrea de Psicologia de l’Educació de l’UdG.

70 euros