RECONEGUT PEL DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

El curs Trastorns de l’aprenentatge i del comportament: apropament al diagnòstic i la intervencióés una formació que té la finalitat d’oferir eines i tècniques diagnòstiques i d’intervenció a l’alumnat, per tal que aquests puguin adquirir coneixements per identificar o detectar alguns dels trastorns de l’aprenentatge i del comportament més comuns com: la dislèxia, el TDAH (Trastorn per Dèficit d’Atenció amb Hiperactivitat) i el TEA (Trastorn de l’Espectre de l’Autisme).

Tanmateix, es facilitaran orientacions i tècniques per poder intervenir amb infants que presentin aquestes característiques associades. Aquetes orientacions estan enfocades a la intervenció a l’aula i a l’extraescolar.

Així doncs, el curs consta d’un primer mòdul introductori on s’exemplifiquen les senyals d’alarma o la detecció precoç i es contextualitza amb els trastorns d’aprenentatge i comportament i, tres mòduls consecutius en els quals a cadascun d’ells es treballa un trastorn concret, començant per l’aproximació conceptual del trastorn i finalitzant amb les eines de diagnòstic i d’intervenció.

Novembre 2021 (4a edició): 01/11/2021 – 28/11/2021

Gener 2022 (5ena edició): 03/01/2022 – 30/01/2022

Abril 2022 (6ena edició): 04/04/2022 – 01/05/2022

Juliol 2022 (7ena edició): 01/07/2022 – 28/07/2022

OBJECTIUS
 • Conèixer les dificultats d’aprenentatge i comportament més habituals: la dislèxia, el TDAH (Trastorn per Dèficit d’Atenció amb Hiperactivitat) i el TEA (Trastorns dins de l’Espectre de l’Autisme).
 • Desenvolupar la capacitat d’identificar trastorns de l’aprenentatge i del comportament.

 • Oferir eines diagnòstiques per cada un dels trastorns treballats.
 • Facilitar procediments i tècniques d’intervenció reeducativa per treballar amb infants i adolescents que presenten algun dels trastorns treballats, a l’aula, centre escolar o extraescolar.
PROGRAMA
MÒDUL 1. INTRODUCCIÓ ALS TRASTORNS D’APRENENTATGE I COMPORTAMENT MÉS COMUNS
 • Apropament teòric sobre els processos d’aprenentatge i comportament més comuns.
 • La importància d’educar dins la diversitat.
 • Eines per gestionar la diversitat dins l’aula.
MÒDUL 2. LA DISLÈXIA
 • El funcionament de la dislèxia: l’aproximació conceptual i la funció cerebral que es desenvolupa per a la lectura.
 • Les eines per al diagnòstic i la intervenció de la dislèxia dins de l’aula, a les activitats extraescolars i al procés de reeducació.
mòdul 3. EL TDAH
 • El funcionament del TDAH: aproximació conceptual, tipus i diferents diagnòstics associats al trastorn.
 • Eines d’intervenció per realitzar dins l’aula, en el centre escolar i, a l’extraescolar.
MÒDUL 4. EL TEA
 • El funcionament del TEA: aproximació conceptual i, procés de diagnòstic del trastorn.
 • Eines d’intervenció per treballar amb els alumnes que presentin TEA a l’aula.
 • Ús d’eines d’intervenció a través del contigut de cada matèria.
destinataris

Aquesta oferta formativa està adreçada i recomanada per a mestres, professors de secundària, pedagogs, psicopedagogs, estudiants i altres professionals interessats a ampliar els seus coneixements personals i professionals en l’àmbit de l’educació.

formadora
cristina viegas
Núm. Col. 26776

Psicòloga especialitzada en Trastorns de l’Aprenentatge i el Comportament i, la Intervenció Psicoeducativa.

Experta en el diagnòstic, la intervenció i l’assessorament en infants i adolescents amb dificultats d’aprenentatge.

Experta en el diagnòstic i la intervenció amb infants i adolescents amb Altes Capacitats Intel·lectuals i Desenvolupament del Talent.

Doctorant a l’àrea de Psicologia de l’Educació de l’UdG.

70 euros