RECONEgut PEL DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

Treballa l’Educació Emocional és un curs que pretén treballar la importància de les emocions en l’àmbit escolar. Amb la finalitat de dotar a l’alumne de diverses eines per tal de combinar el material emprat a les sessions a l’aula amb la inclusió de la gestió emocional de l’alumnat, s’exposen i s’introdueix al cursant en els aspectes més rellevants de l’educació emocional: el curs comença per conèixer les competències de l’educació emocional, la importància de la seva utilitat i els beneficis que se n’obté i, acaba per donar estratègies al docent que li permetran adquirir les competències per dissenyar les seves propies activitats d’educació emocional a l’aula.

És un curs dissenyat per entendre, aprendre i assolir eines i recursos que permetin al docent obtenir i adaptar activitats per treballar l’educació emocional a l’aula, amb l’alumnat i el centre.

Novembre 2021 (5a edició): 01/11/2021 – 21/11/2021

Gener 2022 (6ena edició): 03/01/2022 – 23/01/2022

Abril 2022 (7ena edició): 04/04/2022 – 24/04/2022

Juliol 2022 (8ena edició): 01/07/2022 – 21/07/2022

OBJECTIUS
 • Entendre què és l’educació emocional i com ensenyar-la a l’aula.
 • Conèixer les etapes de desenvolupament emocional de l’alumnat.
 • Dotar d’eines al docent per treballar le emocions i les habilitats emocionals a l’aula.

 • Incloure l’educació emocional per afavorir la participació de tot l’alumnat a les tasques de l’aula.
 • Aprendre la manera d’identificar les emocions dels altres per tal de treballar amb els diferents agents que intevenen en l’educació.
 • Proporcionar recursos al docent per treballar l’educació emocional a l’aula i al centre.
PROGRAMA
MÒDUL 1. LES EMOCIONS
 • L’intel·ligència emocional, l’educació emocional i la competència emocional
 • Dels coneixements teòrics a la pràctica aplicada
MÒDUL 2. EL DESENVOLUPAMENT DE L’EDUCACIÓ EMOCIONAL
 • Coneixements i introducció de la influència de l’educació emocional segons l’etapa madurativa (infantil, primària i secundària)
 • La pràctica de l’educació emocional a l’aula segons l’alumnat.
mòdul 3. L’EDUACIÓ EMOCIONAL A L’AULA
 • Eines i estratègies per incloure l’educació emocional a l’aula.
 • Recursos didàctics per treballar les emocions a l’aula.
destinataris

Aquesta oferta formativa està adreçada i recomanada per a mestres i professors, pedagogs, psicopedagogs, estudiants i altres professionals interessats a ampliar els seus coneixements personals i professionals en l’àmbit de l’educació.

formadora
núria rabassa gonzález
Núm. Col. 24807

Graduada en Psicologia.

Màster en Investigació en Ciències de la Salut amb especialitat en Activitat Física i de l’Esport.

Certificat en el desenvolupament d’habilitats personals i professionals en l’àmbit educatiu i esportiu.

Experiència en formacions en psicologia de l’àmbit educatiu.
Docent de la matèria Coaching en un centre educatiu de CFGS.

50 euros